Kategorie
Uncategorized

Jak długo należy czekać na odszkodowanie komunikacyjne?

Każda osoba będąca właścicielem samochodu jest zobowiązana do wykupienia ubezpieczenia OC, w ramach którego wypłacane jest odszkodowanie osobie poszkodowanej w wyniku zdarzenia komunikacyjnego, takiego jak stłuczka, wypadek drogowy albo szkoda parkingowa. Oznacza to, że w przypadku zdarzenia, w którym winę ma druga osoba, możliwe jest otrzymanie odszkodowania z polisy OC sprawcy. Dodatkowo, w przypadku nowszych pojazdów, można również wykupić polisę AC zapewniającą odszkodowanie w przypadku nieumyślnego uszkodzenia pojazdu, zdarzenia drogowego (niezależnie od sprawcy), kradzieży auta, uszkodzenia w wyniku gradobicia, itp. Dla wielu osób ważną kwestią jest nie tylko kwota należnego odszkodowania, ale również termin jego wypłaty.

Odszkodowania komunikacyjne – Lublin i inne miasta

Każdy poszkodowany w Lublinie oraz innym mieście słusznie oczekuje, że przysługujące mu odszkodowanie komunikacyjne zostanie wypłacone szybko oraz sprawnie. Okazuje się bowiem, że w towarzystwach ubezpieczeniowych obowiązują ściśle określone terminy. Warto jednak pamiętać, że w pierwszej kolejności należy zgłosić szkodę do towarzystwa wraz z innymi istotnymi dokumentami, takimi jak na przykład notatka policyjna, rysunek zdarzenia albo zdjęcia uszkodzeń. Na podstawie takich informacji towarzystwo określa kwotę odszkodowania i podejmuje decyzję o jego wypłaceniu.

Termin wypłaty odszkodowania komunikacyjnego z ubezpieczenia OC sprawcy

Zgodnie z polskimi przepisami termin wypłaty odszkodowania z OC sprawcy wynosi 30 dni, począwszy od dnia zawiadomienia towarzystwa o szkodzie. Jeśli jednak wyjaśnienie okoliczności zdarzenia było niemożliwe w okresie tych 30 dni, wówczas termin wypłaty przesuwa się o kolejne 14 dni. Jeżeli dodatkowo pojawiły się okoliczności utrudniające wydanie decyzji przez firmę ubezpieczeniową, wówczas termin wypłaty to maksymalnie 90 dni od momentu zawiadomienia o poniesionej szkodzie.

Termin wypłaty odszkodowania komunikacyjnego z polisy AC

Oczywiście odszkodowania komunikacyjne w Lublinie oraz innych miastach, obejmują również ubezpieczenia AC, z których mogą korzystać również sprawcy zdarzeń oraz osoby, które poniosły szkody w wyniku innych okoliczności niż zdarzenie drogowe. Ogólna zasada mówi, że podobnie jak w przypadku OC, towarzystwa wypłacają odszkodowania z polisy AC w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia szkody. Warto jednak pamiętać, że termin ten nie jest nakazany prawnie i obowiązujący bezwzględnie jak w przypadku polis OC. Wiele zależy tutaj od indywidualnej polityki firmy. Warto więc dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia danego towarzystwa.

Fachowe wsparcie w zakresie odszkodowań

Na obszarze Polski działalność prowadzi wielu agentów ubezpieczeniowych, którzy specjalizują się w sprzedaży polis oraz udzielają wsparcia w przypadku pojawienia się różnych problemów. Poza tym można poszukać wyspecjalizowanych kancelarii, które oferują wsparcie w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania lub wypłacenia zaniżonej kwoty albo w przypadku wypłaty po terminie. Dzięki takiej obsłudze prawnej można zaoszczędzić sporo czasu i nerwów, jeśli pojawią się jakieś problemy z odszkodowaniem.