Kategorie
Uncategorized

Jak prowadzić księgowość spółek?

Spółka z o.o. – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest świetnym przykładem działalności gospodarczej, która należy do jednej z najczęściej wybieranych przez przedsiębiorców i inne osoby, które planują w przyszłości założyć swoją własną firmę. Wpływa na to fakt, iż założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak sama nazwa wskazuje, zwalniają wspólników biznesu z odpowiedzialności za firmę swoim własnym mieniem.  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Księgowość spółek – Warszawa

Zasady dotyczące prowadzenia księgowości w spółce z o.o określa dokładnie ustawa z dnia 29 września 1994 roku. Zgodnie z nią, dopuszcza się, iż księgowością (nie prowadzeniem ksiąg wieczystych) w założonej spółce może zajmować się dowolny członek zarządu lub inna wskazana osoba. Oznacza to, że osoba wyznaczona na to stanowisko nie musi posiadać żadnych konkretnych uprawnień. Czy więc dobrym rozwiązaniem jest zatrudnienie na to stanowisko obojętnie jakiej osoby lub prowadzenie księgowości samemu? Odpowiedź jest prosta – NIE. Większość przedsiębiorstw nie decyduje się na ten krok i zatrudnia profesjonalną pomoc z zewnętrznych biur księgowych. Księgowość spółek Warszawa. Przepisy prawne dotyczące spółki z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązujące w polskim prawie przepisy regulują sposoby rozliczania się spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Według nich mogą to robić na podstawie księgi przychodów i rozchodów, co jest charakterystycznym sposobem rozliczeń również dla: 

  • Osób fizycznych oraz ich spółkom cywilnym, jawnym, czy spółkom partnerskim, które wykonują działalność gospodarczą.
  • Osób prowadzących działy specjalne produkcji rolnej,
  • Osób wykonującym działalność na podstawie umów na zlecenie i umów agencyjnych,
  • Osób duchownych, lecz tylko tych, które zrezygnowały z opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego.

Księgowość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Księgowość firmy, w tym przypadku tej, działającej na zasadzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, powinna być prowadzona w obrębie pełnej księgowości spółki z o.o. Jest to dość skomplikowane pojęcie, które tak naprawdę oznacza obowiązek rejestrowania wszystkich pieniędzy wydawanych w firmie, zgodnie z ustawą o rachunkowości. Dodatkowo, po zakończeniu roku podatkowego, inaczej nazywanego obrotowym, każda spółka ma za zadanie złożyć w sądzie rejestrowym i urzędzie skarbowym pełne sprawozdanie finansowe. Powinno być one przygotowane bardzo dokładnie, jasno i czytelnie, gdyż źle prowadzona księgowość w spółce i nieodpowiednie raporty kasowe mogą prowadzić tylko do nieprzyjemności mniejszej lub większej wagi. W skład takich sprawozdań wchodzą: bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkowe, które nie znalazły się w innych sprawozdaniach, a mają istotny wpływ na to, co dzieje się w firmie. Wszystkie czynności i działania, jakie mają miejsce w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, są sprawą jej członków, nie oznacza to jednak, że wszystkim, zawsze powinni zajmować się sami, zwłaszcza gdy w grę wchodzą często niejasne przepisy prawne. Warto więc skorzystać z profesjonalnych usług księgowych.