Kategorie
Uncategorized

Termowizor – co to jest?

Termowizory rejestrują oraz tworzą obrazy przy pomocy promieniowania podczerwonego. Dzięki temu, że każdy przedmiot, człowiek bądź też zwierzę posiadają określoną temperaturę i wydzielają ciepło, termowizor tworzy dzięki temu obrazy termiczne. Dzięki swoim właściwościom, termowizory mają szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach.

Co to jest termowizor i jak działa to urządzenie?

Termowizor – co to jest? Wiele osób zastanawia się nad tym, czym dokładnie jest to urządzenie i do czego służy, gdyż sama nazwa termowizor jest znana i często używana. Jest to urządzenie oparte na detekcji promieniowania podczerwonego, które umożliwia wizualizację obrazów zależnych od temperatury badanych obiektów. Działanie termowizora opiera się na wykrywaniu i mierzeniu promieniowania podczerwonego, które jest emitowane przez ciepłe obiekty. Za pomocą specjalnych matryc detekcyjnych, termowizor przekształca promieniowanie podczerwone na sygnał elektryczny, a następnie na obraz w postaci widma cieplnego. Obrazy te umożliwiają wykrywanie ukrytych źródeł ciepła, obserwację w ciemności, przez dym czy mgłę, a także w przypadkach, gdy wizualizacja obiektu jest utrudniona w inny sposób. 

Zasada działania termowizora

Termowizor działa na zasadzie wykrywania i obrazowania promieniowania podczerwonego, które jest emitowane przez ciepłe obiekty. Podczas pracy termowizora, obiekt jest skanowany przez detektor promieniowania podczerwonego, który przekształca odbierane promieniowanie na sygnał elektryczny. Następnie sygnał ten jest przetwarzany przez elektronikę termowizora i na jego podstawie generowany jest obraz w postaci widma cieplnego. Widmo cieplne przedstawia różnicę temperatur pomiędzy obiektami, które są widoczne na ekranie termowizora w postaci obrazu w skali szarości lub kolorów. Jasne obszary odpowiadają ciepłym obiektom, a ciemne zimnym. Obrazy termowizyjne są szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy wizualizacja obiektu jest utrudniona, np. w ciemności, przez dym czy mgłę, a także w celu wykrycia ukrytych źródeł ciepła.

Główne obszary zastosowań

Termowizory są często i szeroko stosowane w wielu różnych dziedzinach. Oto kilka przykładów:

  • wojskowość – termowizory stosowane są do celów rozpoznawczych, wykrywania ukrytych źródeł ciepła, monitorowania linii frontu oraz do obserwacji w ciemności, we mgle lub przez dym;
  • przemysł – w tej dziedzinie termowizory stosuje się do przeprowadzania inspekcji stanu technicznego maszyn i urządzeń, wykrywania wycieków, kontroli jakości produktów i monitorowania procesów przemysłowych;
  • ratownictwo – termowizory umożliwiają wykrywanie osób lub zwierząt, przyspieszają lokalizację osób poszkodowanych i umożliwiają szybsze i skuteczniejsze działania ratownicze;
  • medycyna – urządzenia termowizyjne są stosowane do diagnozowania chorób, w tym do wykrywania urazów, zapaleń i zaburzeń krążenia, a także w kosmetyce do monitorowania stanu skóry;
  • badania naukowe – umożliwiają badanie procesów cieplnych w różnych materiałach i substancjach, obserwację zmian temperatury w czasie oraz wykrywanie ukrytych źródeł ciepła w różnych eksperymentach i badaniach.

Termowizory i ich rodzaje

W zależności od zastosowań, dokładności pomiarów, czułości czy rozdzielczości obrazów, wyróżnia się kilka typów termowizorów. Do najbardziej popularnych należą kamery termowizyjne. Są to termowizory, które montuje się np. na dronach lub w pojazdach, umożliwiając w ten sposób obserwację z powietrza. Są stosowane w wielu dziedzinach, w tym w wojskowości i przemyśle. Innym typem są np. termowizory monochromatyczne, które wyświetlają obraz w odcieniach szarości, co pozwala na dokładne rozpoznawanie kształtów i konturów obiektów. Skoro istnieją termowizory monochromatyczne, są też urządzenia, które generują obraz w kolorze, czyli termowizory barwne. Umożliwiają łatwiejsze rozpoznawanie różnych obszarów na obrazie, a stosowne są przede wszystkim w medycynie i kosmetyce. W badaniach naukowych natomiast często wykorzystuje się termowizory stacjonarne, które mają zazwyczaj większe gabaryty i zamontowane są na stałe w jednym miejscu.